Facemos visible o invisible
abtemas, taller de estudosambientais e sociais, é un estudo
de arquitectura e urbanismo que busca facer visible o invisible;
axudándoche a facerrealidade as túas ideas.
Atopamos a mellor localización
Diferenciámonos pola nosa experiencia naanálise territorial e na eficaz xestión
dos datos,
permitíndonosatopar a localización óptima de cada proxecto.
Retorno social da tecnoloxía
Poñemosaoservizo de cada proxecto a mellortecnoloxía, sacando o
máximo proveito dos datos e da información xerada, para a consecución
de obxectivos de marcado carácter social.
Integración paisaxística e ambiental
Traballamos sobre o territorio e as cidades, axudámosche a definir as túas medidas
e accións para que o teu proxecto poida aliñarse cos obxectivos de
desenvolvementosostible e das axendas urbanas.
Eficiencia ambiental
e cohesión social
Facémolo coa ilusión de que, coa nosaaxuda, o desenvolvemento
do teu proxecto contribúa a unhasociedademáis equitativa,
solidaria, saudable e resiliente.
Ciencia do dato e xeración
de coñecemento
Desde a convicción de que unha información organizada permite tomar
decisións que manteñanunha liña de evolución coherente, traballamosna
gobernanza do dato mellorando o impacto social das nosasdecisións.
Innovación naxestión pública
Definimos modelos de e gobernanza do dato para a integración dos procesos
de transformación das organizacións e a sociedade no territorio.
Integración tecnolóxica
Desenvolvemos solucións para a xestión dos datos e sistemas de
información xeográfica, permitindo que os proxectos alcancen unha
nova dimensión coas plataformas nas que abtemas participa como social.